Integritetspolicy

CareerBrokers Sthlm

CareerBrokers Sthlm är ett rekryteringsbolag. Vi behandlar en rad personuppgifter om dig som kan komma att användas i samband med rekryteringsprocesser. I denna integritetspolicy kommer vi att klargöra vilka av dina personuppgifter vi behandlar samt redogöra för hur vi behandlar dem. Vi redogör också för vilka som kan ha tillgång till uppgifterna samt dina rättigheter som registrerad i form av rätt till information, rättelse och radering mm.

I syfte att kontakta och förmedla karriärerbjudande till dig som kandidat samt för att kunna upprätthålla en relation med dig sparar vi dina personuppgifter i vår databas. Databasen är utvecklad av Ponty Technology, som är en extern leverantör till CareerBrokers Sthlm. Personuppgifterna har vi samlat in från dig som kandidat. Ponty Technology och CareerBrokers Sthlm har ett personuppgiftsbiträdesavtal sinsemellan.

Tillgång till Ponty Technology datacenter är begränsat till ett minimalt antal personer. Anställda hos Ponty Technology har skrivit under sekretessavtal, och har inte tillgång till datakällor med undantag för eventuell support för att fullgöra förpliktelser gentemot kund eller hantera backup eller andra förändringar i Ponty Technologys infrastruktur. Databaser är stängda för omvärlden där ingen utomstående kan logga in till deras databaser såvida inte en specifik extern Ip-adress ges access manuellt av godkänd person hos Ponty Technology för eventuellt tillfälligt underhåll.

Dina personuppgifter som vi behandlar om dig som kandidat kan komma att överföras till kund under en rekryteringsprocess. Med hänsyn av din integritet överför vi endast dina personuppgifter, CV, testresultat, personlig presentation mm. till kund först efter att vi har haft en dialog med dig och du visat intresse för tjänsten i fråga. Kunden har rätt att spara denna information om dig i högst ett år.

De personuppgifter vi kan komma att behandla i vår databas är:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Hemadress
 • Yrkestitel
 • Potentiella yrkeskategorier
 • CV
 • Fotografi
 • Ifyllt frågeformulär
 • Personlig presentation, dvs. svar på konkreta frågor inför en kandidatpresentation
 • Intervjuanteckningar
 • Testresultat
 • Lämnade referenser
 • Korrespondens mellan dig och oss

Det kan förekomma att du som kandidat får genomföra personlighets- och/eller begåvningstester som tillhandahålls av en extern leverantör som heter Assessio. I dessa fall skapas ett konto åt dig hos Assessio där dina testresultat sparas och vi har tillgång till dessa genom ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan Assessio och Careerbrokers Sthlm. Assessio har högsta sekretess för din data/testresultat och kommer inte i något fall delas till någon annan än Careerbrokers Stlms medarbetare och eventuella företag där du är en aktuell kandidat. Du kan när du önskar välja att all din data/testresultat hos Assessio raderas och när detta sker förlorar Careerbrokers Sthlm och andra eventuella företag som har tillgång till din data/testresultat från rekryteringsprocesser tillgång till alla dina data/testresultat.

Vi kommer att spara dina personuppgifter samt intervjuanteckningar och uppgifter från referenser i vår databas i högst tre år. Du har rätt att få tillgång till vilka uppgifter vi behandlar om just dig, för vilket ändamål vi behandlar dem, vilka tredje parter uppgifterna överförts till samt hur länge uppgifterna kommer att sparas. Du har rätt till att utan dröjsmål få felaktiga uppgifter om dig rättade samt komplettera ofullständiga uppgifter. Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till info@careerbrokers.se för att återkalla ditt samtycke och få dina uppgifter raderade.

Det kan hända att vi emellanåt behöver uppdatera eller ändra integritetspolicyn. Om så sker kommer vi att informera dig på ett lämpligt sätt och be dig att ta del av de ändringar som gjorts.