VÅRT
FRAMGÅNGSRECEPT

Nätverk

Vi har träffat samtliga personer i vårt kandidatnätverk. De kommer från olika branscher och kulturer med olika erfarenheter och kompetenser. Under våra yrkesverksamma år i branschen har vi dessutom byggt upp ett stort nätverk av personer i näringslivet. Detta nätverk är oerhört värdefullt för oss när vi behöver tips på kandidater till våra uppdrag. Vi hittar alltid rätt person, läs mer under slutförda uppdrag.

Träffsäkerhet

För oss är det avgörande hur väl vi känner våra kunder för att göra den bästa matchningen. Vi vet av erfarenhet att ju mer vi känner till om våra kunders värderingar, ledarfilosofier, utmaningar och mål desto bättre matchning blir det. Därför intervjuar och testar vi gärna relevanta personer i organisationen som vi rekryterar till. Vi har ett samarbete med Assessio vilket ger oss och kunden en tydlig bild av gruppen, den rekryterande chefen och kandidaterna.

Service

Det kan tyckas självklart det här med service, men för oss är detta något vi tar på största allvar – i allt vi gör. Vi finns alltid där för våra kandidater och kunder, vilket betyder att de är välkomna att höra av sig till oss när de behöver rådgivning. För oss är det viktigt att de som samarbetar med oss känner att de får en professionell och personlig upplevelse. Vi behandlar alla med största respekt där integritet är en självklarhet. Vi är våra kunders varumärkesbärare och gör det med stolthet. Vi älskar att leverera.