Rekrytering & Karriärrådgivning 2.0

CareerBrokers Sthlm grundades 2016 med syfte att skapa organisationer för framtiden. Vi hjälper företag att rekrytera rätt person utifrån attityd, beteende och potential snarare än bara ett CV. Företag vänder sig även till oss när deras medarbetare behöver rådgivning gällande sin fortsatta karriär. Programmet heter Karriärrådgivning 2.0.